m

שולחנות ליטוש

שולחן יניקה משמש לאיסוף אבק וחלקיקים בתהליכי יצור. השולחן משמש שולחן עבודה לעבודות שונות: ליטוש, השחזה, טיפול באבקות, מילוי ושקילה חומרים מזיקים, עיבוד מתכות, עץ, פלסטיק, חומרים מורכבים וכו’ בשולחן מערכת יניקה חזקה ע»י מפוח פנימי או חיצוני, מערכת סינון ומערכת ניקוי הסננים. השולחן מתוכנן באופן ייעודי לגודל החלקים ולסוגי האבק שנוצר בעיבודם. יניקת האבק המזיק לתוך השולחן מתבצעת ממשטח העבודה ומהמנדף הקדמי. מבנה פנימי של השולחן יוצר הפרדה אנרציונית של חלקיקים גסים וסינון האבק המרחף. מבנה השולחן ממתכת צבוע עם ריפוד גומי, דפנות, תאורה, מגירות לאיסוף הפסולת, מסננים, מערכת ניקוי המסננים. כל זאת בהתאם לצורך ולדרישת הלקוח.