m

משתף Scrubber

במבנה הפנימי של המשתף קימות מערבולת של מים שסופחות לתוכן את החלקיקים מה האוויר המזוהם. אין במשתף זה, משאבת מים או חלקים נעים. המפוח שמורכב בחלקו העליון של מבנה לאחר מסנן, מרים את המים למפלי מים פנימיים. המפוח נמצא בצד הנקי של האוויר היוצא ממערכת השטיפה הפנימית ופולט את האוויר לארובה חיצונית. גובה פני המים במשטף נשמר ע»י מערכת אוטומטית . מיכל המים במתקן אוגר בתוכו את החלקיקים המצויים באוויר. המשטף. קל ונוח לטיפול ואחזקה. חומר מבנה הציוד: נירוסטה או פח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי. הציוד כולל: מיכל מים פנימי. רגלים ודלת טיפולים. חיבור לצינור ניקוז. מערכת אוטומטית למילוי מים. מד גובה המים. מפוח צנטריפוגאלי כולל מנוע תלת פאזי בהנעה ישירה. ליניקה בעוצמות מותאמות לדרישה. למיכל המים ניתן להכניס חומרים כימים או מפרקים אורגנים, לנטרול ריחות וגזים.

שיטת הטיפול / סינון אבק ע»י מים, מתבצע במשתפים (scrubber) המשתפים משמשים לטיפול באבק וגזי פליטה: אבק דליק אבק נפיץ אבק דביק טיפול בגזי פליטה ובנדיפים, ריחות וחומרים מרחפים. חומרים אלה מופרדים מהאויר ע»י נוזלי על בסיס מים. Vortex Scrubber לוקד האבק ע»י מערבלי מים וזרימות נגדיות של הגזים כנגד המים אופן פעולת המשטף: האוויר המזוהם נשאב לתוך מערכת המשתף (Vortex Scrubber) במהירות גבוה לתוך מיכל המים המצוי Scrubber. יניקת האוויר לתוך המתקן מתבצעת ע»י מפוח צנטריפוגאלי המצוי בחלקו העליון של המשתף.