m

מסנני שקים לתעשייה

מבנה מסנני שקים עשויים ממתכת. מפלדה פחמנית או מנירוסטה ועמידים בתנאי עבודה קשים לאורך זמן. במבנה המתכת מצויים שרוולי סינון שמותאמים לסוגי האבק שעליהם לסנן. בעזרת מפוח צנטריפוגאלי מתאים, יונקים את האבק והמזהמים השונים למבנה המסנן. שרוולי הסינון עוצרים את האבק, קולטים אותו במבנה המתכת ופולטים אויר נקי החוצה. ברמת סינון גבוה של כ % 99.9. האבק שנתפס על השקים יתנקה באופן אוטומטי באמצעות אוויר דחוס. אגירת האבק מתבצעת במכלים תחתונים או חביות קליטה ומתפנה על ידי חלזונות. מערכת ניקוי השקים פועלת ע»י נישוף אוויר דחוס (Pulse Jet ) ומפוקחת על ידי בקר מתוכנת אשר מורכב בתוך הלוח חשמל. המסנן מצויד בתא קדם הפרדה אנרציוני לטיפול בחלקיקים ומניעת שחיקת השקים. חומרי מבנה וסוגי המסננים מאפשרים סינון בתנאי עבודה קשים של: חום, לחות אווירה אברסיבית, קוריוזיות, אנטי סטטית, פציצה, חומרים דביקים וכו’. רמת הסינון עומדת בתקני EPA, TALUFT , ASHRE, NFPA .

טכנולוגיות מסננים מייצרים את מסנני השקים נוחים לטיפול ולאחזקה. תכנון מסנן שקים (bag house) תעשייתי כרוך בהתחשבות בגורמים רבים, כולל התאמת בדי הסינון לתנאים בו פועל המסנן: גודל שטח הסינון, שיטת ניקוי שרוולי הסינון, סוג ועומס האבק מכתיבים את סוג וגודל מסנן השקים. הניסיון של טכנולוגיות מסננים, הוא המפתח לייצור מסננים מותאמים לייעודם. התאמת שרוולי הסינון דורשת ניסיון רב ונשקלת בהתאם לנתוני האבק. חברת טכנולוגיות מסננים בע»מ: מייצרת על פי תקן, בפקוח מכון התקנים ועומדת בדרישות איכות הסביבה. המסננים מתוכננים ומיוצרים לספיקה: מ 500 מק»ש עד כ 200,000 מק»ש ויותר. הציוד מיוצר במגוון רחב של אפשרויות. מותאם לצרכיו של הלקוח. מסנני שקים בתעשייה, משמשים במערכות מרכזיות ומערכות פרטיות ו/או אזוריות בסוגי התעשייה השונים.