m

זרועות יניקה וטיפול בעשן

זרועות יניקה פרקיות, גמישות וטלסקופיות, מתאימות לשאיבה של חלקיקים עשן ומזהמים שונים. הזרועות מאפשרות גמישות ונוחות ליניקת המזהמים בצורה קלה ונוחה. הזרועות מותקנות באופן קבוע ועל מערכות ניידות. הזרועות משמשות לטיפול: עשן וגזים. ליטוש מגוון חומרים. מערכי שקילת אבקות. תעשיית המזון. התעשייה הפרמצבטיקה. מעבדות. שימושים נרחבים שונים.