m

ציקלונים

ציקלונים וציקלוני ערפל (Cyclone Mist) למעשה, ציקלון הנו מתקן הפרדת אבק וחלקיקים מהאויר בתנועה סיבובית. זרם האוויר המכיל את החלקיקים מוזרם במהירות לתוך הציקלון, דרך צינור המשיק לגליל הציקלון בחלקו העליון. צורת הגליל של הציקלון, גורמת לאוויר לנוע בתנועה סיבובית, סביב דפנות הפנימיים של הציקלון. בצורה המזכירה את תנועת המים בכיור מלא, כאש פותחים את הפקק. במרכז הציקלון, קיים צינור פליטה. באזור זה נוצר אזור לחץ נמוך, ואילו על דפנות הציקלון נוצר לחץ גבוה.

התנועה הסיבובית, יוצרת כוח צנטריפוגאלי, הדוחף את החלקיקים הגדולים והכבדים יותר כלפי דפנות הציקלון, משם הם נופלים מכוח הכבידה לתחתית חרטום הציקלון. משם הם נאספים. בינתיים האוויר עולה כלפי מעלה דרך צינור הפליטה באזור הלחץ הנמוך ויוצא החוצה. אם האוויר נפלטים החלקיקים הקלים בכמות של כ 7% עד 10%. הציקלון משמש: שינוע איסוף אבק בהובלה פניאומטי. קולטי גצים. איסוף אבק וחלקיקים בצביעה. תעשיית הפלסטיק. תעשיית המזון. ממגורות, נגריות, טחנות קמח, מפעלי התכה, עיבוד שבבי וכו’ הוספת מערכות הרטבה לציקלון/ים או מערכת מים במעגל סגור, משפרת את יכולת ההפרדה. מתאים לחומרים: דביקים, נפיצים או דליקים. אינו מתאים לאיסוף חומר / אבק יבש.