m

ניקוי מסנני קארטרידז’

ניקוי מסנני קארטרידז'

חברת  טכנולוגיות מסננים בע”מ (DFT)  פיתחה יכולות גבוהות לניקוי ורענון מסנני קארטריד’ז משומשים. הציוד נבחר לשימוש בצ.ה.ל לניקוי ורענון מסנני המנוע של טנק המרכבה סימן 4. לשימוש רב פעמי.

תוצאות מתקבלות – ניקוי מושלם במקום מסנן חדש!  מסנן לאחר ניקוי זהה למסנן חדש.

חסכון כספי גדול!

יתרונות השיטה:

  1. תעשייה ירוקה
  2. שמירה על איכות הסביבה.

מסננים: תפקידם לסנן את האוויר מאבק, עשן וממזהמי אוויר שונים במערכות סינון. המסננים לוכדים את חלקיקי האבק מהאוויר.

במשך הזמן נצבר אבק על פני שטח הסינון ובתוך מדיית הסינון, צבירת האבק יוצרת התנגדות לזרימת האוויר החופשי על פני שטח המסנן,  כושר יניקת האוויר ממוקדי האבק יורד. ירידה ביניקת האוויר גורמת לנזקים ולעלויות כספיות גבוהות.

מספר דוגמאות:

מערכי צביעה:   

שאיבה חלשה מתאי צביעה באיבוק, גורמת לעובדן גדול של (צבע יקר = הפסד כספי גדול) המתפזר סביב מערכי הצביעה ופוגע במוצר ובציוד ההיקפי כגון: במנועי חשמל, ציוד חשמל, מסועים וכו’.

               מסננים נקיים = חסכון גדול.

מנועי שריפה:

לכל מנוע שריפה מותאם מסנן אוויר אליו הוא מיועד, כך שמצד אחד ילכוד את כל המזהמים המצויים באוויר הנשאב אל המנוע. ומצד שני, לאפשר מעבר האוויר נקי למנוע בחופשיות.
דבר התורם להגברת הספק המנוע, לחיסכון בצריכת הדלק ולהקטנת זיהום האוויר.
מסנן סתום = צריכת דלק גדולה וזיהום אוויר.  

לכן יש לנקות את המסנן ולחסוך הרבה כסף ובלאי.